Website Banner
  
 
บริษัท  อารยะเวลล์  จำกัด

ARAYA  WELL  CO., LTD. 
151/206 หมู่ 9 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160 โทร.02-8871293-4แฟ็กซ์ 02-8871295
     
เรื่อง        ขอเสนอการบริการเจาะบ่อบาดาล
เรียน       ผู้เกี่ยวข้อง 
 
     
                เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคเป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากปัญหาหนึ่ง  ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตก็คือน้ำเช่นกัน  ถึงแม้ว่าจะมีน้ำประปาที่มนุษย์สามารถพัฒนาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและจัดสรรให้กับประชาชนได้ก็ตาม แต่มีบางพื้นที่ที่น้ำประปายังเข้าไปไม่ถึง หรือบางพื้นที่มีน้ำประปาเข้าถึงแต่ไม่พอใช้เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้น้ำจำนวนมาก  อุตสาหกรรมบางอย่างไม่สามารถใช้น้ำประปามาใช้ในกระบวนการผลิตได้เลย เพราะมีคลอรีนเจือปนอยู่ไม่เหมาะสมในการผลิต ได้แก่
อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมอาหารบางประเภท   เป็นต้นน้ำบาดาลเป็นน้ำที่ธรรมชาติเกิดขึ้นผ่านกระบวนการ กลั่นกรองตามธรรมชาติใต้ดินมาเป็นเวลานับสิบนับร้อยล้านปี ซึ่งมนุษย์สามารถเรียนรู้กรรมวิธีและสร้างเครื่องมือในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ ซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้บรรเทาลงได้ ทางบริษัทฯก็เป็นองค์กรธุรกิจหนึ่งที่เรียนรู้กรรมวิธีและสร้างเครื่องมือในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้องค์กรหนึ่ง จึงขอเสนอตัวมาเป็น ทางเลือกหนึ่งเพื่อท่านสามารถเลือกใช้บริการจากทางบริษัทฯ ในครั้งต่อไปที่ท่านมีความจำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม โดยทางบริษัท อารยะเวลล์ จำกัด มีความยินดีจะเสนอบริการดังต่อไปนี้ 
 
   
·        รับขุดเจาะบ่ออาดาล (ขนาดท่อกรุ 4” ถึง 14” ความลึกสูงสุด 800 เมตร)
·        รับพัฒนา , แก้ไข , ซ่อมแซมบ่อบาดาล
·        รับขุดเจาะเพื่อทำการสำรวจชั้นน้ำบาดาล
·        รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำบาดาล
·        รับเดินท่อประปาโครงการ
·        ตัวแทนจำหน่าย และซ่อมปั๊มน้ำบาดาลทั้งชนิด ปั๊มซับเมอร์ส และ ปั๊มเทอร์ไบน์
·        ผลิต และจำหน่ายปั๊มน้ำบาดาลชนิดเทอร์ไบน์ ยี่ห้อ “HYDRO FLOW”
·        จำหน่ายถังแชมเปญ,ถังเพรสเซอร์,เครื่องกรอง
บริษัทฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่าน  ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย
 
     
  ขอแสดงความนับถือ
 
     
     
  (นายธนกฤต    อารยศักดากุล)
กรรมการผู้จัดการ 
 
     
 
Araya Well Today
  • มีลูกค้ามากกว่า 400 บริษัทในประเทศไทย
  • Water well  ที่ความลึก 400 เมตรมีบริษัทใช้ถึง 200 บริษัท
  • มีธุรกิจบริการอื่นๆ เช่น ซ่อมและจำหน่ายปั๊ม Submersible , ผลิตและจำหน่ายปั๊ม Turbine
  • ผลิตถังแชมเปญ,ถังเก็บน้ำมัน
  • เป็นผู้ประกอบการด้านรับเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลรุ่นเเรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

                           

                                            
 
                                     
 
 
                   
 
 
Current Pageid = 2